KDO

KDO staat voor kortdurende opname.

Binnen Zorghuis Samen zijn er vier kortdurende opname kamers. Deze kamers bieden een mogelijkheid tijdelijk te kunnen verblijven, in een afgebakende periode, voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen.